Specialistkompetence inden for kirurgi

ViCare Medical tilbyder et stort udvalg af produkter til kirurgi. Alle produkter komplementeres af vores høje specialistkompetence, uddannelsestilbud og support. I tæt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter på sygehusene, hjælper vi vores leverandører til konstant udvikling af innovative produkter.

3Mensio & CAAS Software

ViCare Medical tilbyder 3Mensio og CAAS software fra Pie Medical. Softwaren bruges i forbindelse med planlægning af interventionelle procedurer som for eksempel Mitral Valve, Aortic Root, LAA, EVAR, TEVAR og TAVI, samt som analyseværktøj af IVUS og OCT data.

 

Abdominal stentgraft TREO® fra Bolton Medical

TREO er et AAA-stentgraft trimodulært system med Navitel leveringssystem fra Bolton Medical. Systemet er fleksibelt, sikrer præcis positionering og har integreret sheath.

 

Barrier Technologies 

Fra Barrier Technologies tilbyder ViCare Medical blandt andet blyglasbriller af meget høj kvalitet med en bly-ækvivalent i glassene på 0,75mm Pb. Vi leverer i forskellige modeller med en vægt fra kun 56g og kan desuden levere med styrke inklusiv progressive glas. Vi fører også bly-fri strålebeskyttelseshandsker med en bly-ækvivalent på 0,02.

 

Camino ICP-monitorering (CAM02-monitor)

Multiparameter monitor fra Natus (tidligere Integra) til måling af intrakranielt tryk (ICP), intrakraniel temperatur (ICT) og beregning af perfusionstryk (CPP).

Monitoren kan kobles til afdelingens monitoreringssystem og videresende data til elektroniske patientjournaler. Det indbyggede batteri gør monitoren velegnet til transport.

 

EKOS ultralyds accelereret trombolyse behandling 

EKOS er en kateter-baseret teknologi til ultralyds-accelereret trombolyse-behandling. EKOS MicroSonic accelereret trombolyse-udstyr er designet til at levere en hurtigere, mere sikker og mere komplet opløsning af trombus. Udstyret udsender ultralydsenergi via et specielt 3-lumen kateter til tromben.

 

Halyard – Engangsartikler til kirurgi og sterilisering

I samarbejde med vores leverandør, Halyard, tilbyder ViCare Medical et stort udvalg af engangsartikler til kirurgi og sterilisering. Alt fra operationsafdækninger, operationskitler, masker og sterilemballage.

 

Implantater fra GORE

Gore har 25 års erfaring i sikker og effektiv anvendelse af implantater. GORE-produkterne er enestående i deres materiale i form af stabilitet, styrke, overflade og udformning. Vicare Medical sørger for markedsføringen, distributionen og kundeservicen af Gore’s sortiment indenfor produkterne til almen kirurgi. Produkterne omfatter som følgende GORE® DUALMESH® – biomaterial med 2 sider, og en glat side for at minimere vævsindvækst, samt GORE® BIO-A®  Tissue Reinforcement bestående af syntetiske resorberbare materiale PGA/TMC. GORE® SEAMGUARD® GORE til forstærkning af staplerlinien og GORETEX SUTURE i CV-0, CV-2 och CV-3.

 

Mentice simulator til oplæring til interventionelle procedure

ViCare Medical kan nu tilbyde Mentice Simulator, der sikrer en hurtig oplæring i interventionelle procedurer, både perifere, neurologiske, og kardiologiske. Med Case-It software er det muligt at forberede egne cases som EVAR, TEVAR og neurologiske på basis af patient CT-scanning samt at anlægge guidewires, ballonkatetre, kontrollere gennemlysningstid, måle ejection fraction med mere.

 

ORIGO Needle Guide System, nemt at på- og afmontere UL proben

ORIGO needle guide system sikrer optimal nøjagtighed og ydeevne, samt minimerer risikoen for nåleafbøjning under proceduren.

Systemet er kompatibel med alle Ultra-Pro og Ultra Pro II styr, og derfor kan Ascendia MedTech AB tilbyde et produktsortiment, der dækker det generelle behov for guides og styr.

 

Procedurepakker

ViCare Medical har en lang tradition for at levere skræddersyede procedurepakker til de diverse specialer. Procedurepakkerne kan kombineres med de over 20.000 engangsartikler, som vi kan tilbyde i vores sortiment, og det er desuden muligt at få specialdesignet produkter efter behov. Procedurepakkerne udarbejdes i samarbejde med det personale, der skal anvende pakken til en given procedure og kan sammensættes og pakkes fuldstændig efter afdelingens ønsker.

 

REBOA

Vicare Medical forhandler REBOA Balloon Kit til kontrol af blødninger. Kittet indeholder alt til proceduren som kan forgå uden gennemlysning og med markedets mindste tilgængelige REBOA-ballonkateter på henholdsvis 6 og 7 Fr.

 

SIS Medical

Gennem vores leverandør SIS Medical tilbyder vi PTCA balloner af meget høj kvalitet med lav profil som for eksempel TIN PTCA ballon med lav compliance og RPB på 20ATM.

 

Thorakale stentgraften Relay™

Relay+ og Relay NBS™ er thorax-stentgrafer med PLUS™ unikt leveringssystem fra Bolton medical.

Produktet giver dig muligheden for fuldt ud at kontrollere og behandle hele den thorakale del af aorta, også selve aortabuen. Det er de mest konforme stentgrafter for thorakal aorta på grund af deres egenskaber.

 

Teleflex

Fra vores leverandør Teleflex tilbyder vi Super Arrow Flex sheaths, der er specielt velegnede til udfordrende anatomi. Udstyret giver en perfekt support også ved cross-over procedurer. Findes i en lang række størrelser og længder. Derudover tilbyder vi Wedge ballonkatetre til trykmålinger i lungekredsløbet samt Berman katetre til pædiatriske kardiologiske procedurer.

 

Toray

Fra Toray tilbyder ViCare Medical blandt andet Inoue ballon til behandling af mitral-klap stenoser gennem en venøs adgang og med en særlig timeglas-formet ballon i flere forskellige størrelser.

 

TransMedics Organ Care System

ViCare Medical forhandler TransMedics Organ Care System i Danmark, som er et transport- og perfusionssystem, der anvendes i forbindelse med hjerte- og lungetransplantationer. Systemet gør det muligt at anvende et større antal organer til transplantation, forbedrer outcome og reducerer omkostninger ved patientplejen.

 

URONAV – metode til udredning af cancer suspekte områder i prostata

ViCare Medical tilbyder UroNav systemet, der giver større sikkerhed i udredning af for eksempel prostata cancer. Udstyret fra UroNav er en unik fusion af MRI og ultralyd.

Det analyserede resultat fusioneres med et ultralydsbillede, det vil sige at billederne fra MRI og ultralyd lægges sammen og ved anvendelse af ultralydssystemet, kan der nu tages særdeles præcise biopsier fra cancer-suspekte områder i prostata.

 

Venestent fra VICI VENOUS STENT® System

Vicare Medical tilbyder VICI VENOUS STENT®-systemet bestående af to komponenter; et stentimplantat og et engangsleveringssystem. Stenten har lukkede cellesegmenter og proprietære broer og seler, der er designet til at give styrke og fleksibilitet i venøs anatomi. Leveringssystemet er et koaksialt Over-the-Wire (OTW) -design med en ydre aksel for at beskytte og begrænse stenten før placeringen.

 

Vimap

Vimap er udviklet til optimering af kolon-diagnostik. ViCare Medical tilbyder blandt andet produktet Vimap 1010A, der er designet til at gøre undersøgelserne lettere at udføre for personalet og samtidig være mere behagelige for patienterne.