ISO certifikater

ViCare Medical A/S har været ISO-certificeret siden 1995, og er i dag certificeret i henhold til DS/EN ISO 13485:2012 samt ISO 9001:2008. ViCare Medical’s kvalitetsstyringssystem er udarbejdet på grundlag af, men ikke begrænset til, disse standarder.

ViCare Medical A/S’ kvalitetspolitik og de deraf følgende udarbejdede arbejdsprocedurer er vort daglige værktøj til at opretholde ensartethed og kvalitet i forhold til service såvel som produktkvalitet.

Vores kvalitetspolitik og arbejdsprocedurer er levende dokumenter, som løbende vurderes og forbedres bl.a. ud fra resultaterne af interne og eksterne audits samt kundetilfredshedsanalyser. Der er i udarbejdelsen af vores kvalitetspolitik såvel som procedurer lagt vægt på at sætte kunden samt høj kvalitet og service i centrum.

ViCare Medical’s kvalitetsafdeling består af en kvalitetschef samt en kvalitetsmedarbejder. Interne kvalitetsaudits/selvinspektioner foretages én gang årligt. Øvrige audits foretages af vores certificerende organ Bureau Veritas to gange årligt. ViCare Medical’s kvalitetsstyringssystem revideres og opdateres løbende og gennemgås minimum to gange årligt.

Vicare ISO 9001 certificat

Vicare ISO 13485 certificat